PROGRAM WYBORCZY

TRZECIA DROGA

Gorzów potrzebuje podejścia całościowego: trzeba myśleć globalnie i działać lokalnie. Naszym potencjałem gospodarczym jest położenie geograficzne, przebieg głównych tras komunikacyjnych ale także piękno przyrody, przedsiębiorczość mieszkańców, edukacja techniczna, kultura, sport i aktywność obywatelska. Skupiamy się na tworzeniu warunków, które umożliwią mieszkańcom aktywny udział w procesach decyzyjnych i projektach mających bezpośredni wpływ na ich życie. Wierzymy, że zaangażowanie społeczności lokalnej jest fundamentem dla budowania miasta przyjaznego, dynamicznego i otwartego na zmiany.

Dążymy do stworzenia miasta, w którym każdy będzie miał równy dostęp do możliwości, jakie oferuje współczesna urbanistyka i technologia. Szczególną uwagę przykładamy do wsparcia lokalnego biznesu, uznając jego kluczową rolę w ekonomicznym rozwoju Gorzowa. Aktywizacja lokalnej gospodarki przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia innowacyjności oraz poprawy jakości życia mieszkańców a zwiększenie atrakcyjności miasta dla zewnętrznych inwestorów, będzie kluczowym czynnikiem w długoterminowym rozwoju Gorzowa. Wskazujemy na znaczenie współpracy z lokalnymi uczelniami, dążąc do rozbudowy i ulepszenia oferty edukacyjnej, co jest kluczowe dla rozwoju Gorzowa.

Nasz cel to nie tylko przyciągnięcie studentów, ale również stworzenie warunków dla innowacji i badań naukowych, które będą napędzać rozwój miasta zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Wspieranie akademickiej społeczności ma na celu przekształcenie Gorzowa w centrum wiedzy i kreatywności, przyciągające talenty z całego kraju i zagranicy. Stawiamy na rozwój oparty na dialogu i współpracy, gdzie innowacja idzie w parze z jakością życia, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a rozwój gospodarczy wspiera społeczną integrację i zrównoważenie ekologiczne.