Kandydaci do
RADY MIASTA

Ważne! W tegorocznych wyborach do Rady Miasta zmieniły się okręgi wyborcze. Aktualną, interaktywną mapę okręgów wyborczych dla miasta Gorzowa wraz z zaznaczonymi lokalami wyborczymi znajdziesz na tej stronie.

Okręg nr 1

Zawarcie, Zakanale, Janice, ul. Warszawska, Centrum, Dolinki

 1. Agnieszka Bonkowska
 2. Robert Broszko
 3. Małgorzata Witkowska
 4. Tomasz Koźlarek
 5. Anna Łaniewska
 6. Grażyna Ćwiklińska
 7. Marcel Paradowski

1.
Agnieszka Bonkowska

2.
Robert
Broszko

3.
Małgorzata
Witkowska

4.
Tomasz
Koźlarek

5.
Anna
Łaniewska

6.
Grażyna
Ćwiklińska

7.
Marcel
Paradowski

Okręg nr 2

Wieprzyce, os. Słoneczne, Chróścik, os. Europejskie, Małyszyn, os. Piaski, „Kamyczki”

 1. Marta Bejnar-Bejnarowicz
 2. Agnieszka Cierach
 3. Przemysław Klityński
 4. Monika Gricuk
 5. Marcin Mądry
 6. Magdalena Sielska
 7. Mariusz Mężyński

1.
Marta
Bejnar-Bejnarowicz

2.
Agnieszka
Cierach

3.
Przemysław
Klityński

4.
Monika
Gricuk

5.
Marcin
Mądry

6.
Magdalena
Sielska

7.
Mariusz
Mężyński

Okręg nr 3

Centrum, Nowe Miasto, os. Staszica, os. Piaski, Żwirowa

 1. Paweł Iwanowski
 2. Anna Dębicka
 3. Paulina Prucnal-Zawadzka
 4. Magdalena Hruszowiec
 5. Piotr Iwiński
 6. Małgorzata Korzeniowska
 7. Maciej Bejnar-Bejnarowicz

2.
Anna
Dębicka

3.
Paulina
Prucnal-Zawadzka

4.
Magdalena
Hruszowiec

5.
Piotr
Iwiński

6.
Małgorzata
Korzeniowska

7.
Maciej
Bejnar-Bejnarowicz

Okręg nr 4

Górczyn, os. Piaski

 1. Krzysztof Kochanowski
 2. Mirela Rossa
 3. Wojciech Pięta
 4. Iwona Zienkiewicz-Kołpowska
 5. Adam Koper
 6. Marta Ciećwierz
 7. Piotr Rybok

1.
Krzysztof
Kochanowski

2.
Mirela
Rossa

3.
Wojciech
Pięta

4.
Iwona
Zienkiewicz-Kołpowska

5.
Adam
Koper

6.
Marta
Ciećwierz

07.
Piotr
Rybok

Okręg nr 5

Górczyn, os. Dolinki

 1. Dawid Gierkowski
 2. Marcin Beda
 3. Mieczysław Majewski
 4. Magdalena Dębicka-Nowakowicz
 5. Agnieszka Sługocka
 6. Paulina Kochanowska
 7. Jarosław Rodziewicz

1.
Dawid
Gierkowski

2.
Marcin
Beda

3.
Mieczysław
Majewski

4.
Magdalena
Dębicka-Nowakowicz

5.
Agnieszka
Sługocka

6.
Paulina
Kochanowska

7.
Jarosław
Rodziewicz